autorzy

Wróć do listy

Jankowska, Maria

Autor

Źródła do biogramu: 
M. Jankowska, „Świadectwo o Litwie”, Ośrodka Karta, Archiwum Wschodnie sygn. 2114. Relacja Marii Moniki Jankowskiej, Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. 2114.

Publikacje autora