autorzy

Wróć do listy

Hordyńska, Krystyna

Autor

Metrykalia
Rodzice: 
Zofia
Źródła do biogramu: 
K. Hordyńska, Wspomnienia Krystyny Hordyńskiej, Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AW II/2576.

Publikacje autora