autorzy

Wróć do listy

Golińska, Marta

Autor

Metrykalia
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Źródła do biogramu: 
M. Golińska, Tyle uczuć się mieści między jednym uderzeniem serca a drugim, w: Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe, archiwum ZNiO, sygn. Akc. 14/16 t. 2.

Publikacje autora