autorzy

Wróć do listy

Gajewska, Wiesława

Autor

Źródła do biogramu: 
W. Gajewska, Przykro mi, iż wbrew podstawowemu życzeniu…, Zbiór wspomnień na konkurs CRZZ związany z pracą w 40-leciu PRL (1982–1984), Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1580/68.

Publikacje autora