autorzy

Wróć do listy

Florek, Henryka

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
01.02.1937
Miejsce urodzenia: 
Kębłów Nowy (Lubelszczyzna)
Pochodzenie: 
chłopskie
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Źródła do biogramu: 
H. Florek, [Pamiętnik], Polska Akademia Nauk. Archiwum w Warszawie, sygn. II 77.

Publikacje autora