autorzy

Wróć do listy

Bortnowska, Stella

Autor

Źródła do biogramu: 
S. Bortnowska, Stella Bortnowska do Heleny Marek, 10.05.1965–27.05.1970, Akta Heleny i Lucjana Marków, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1518/56.

Publikacje autora