autorzy

Wróć do listy

Baudouin de Courtenay, Zofia

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
01.01.1887
Miejsce urodzenia: 
Dorpat
Data śmierci: 
28.03.1967
Miejsce śmierci: 
Częstochowa
Miejsce pochówku: 
Warszawa (Cmentarz Powązkowski)
Rodzice: 
Jan Niecisław, Romualda Bagnicka
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Źródła do biogramu: 
D. Zamojska, Materiały rodziny Baudouin de Courtenay III-298, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2000, nr 41, s. 31–33; I. Kontny, Twórczość Zofii Baudouin de Courtenay w Częstochowie i Dąbrowie Górniczej, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. B. Feczek-Tomaszewska, M. Ławicka, Warszawa 2007, s. 545–574; I. Luba, W stronę ikony - mistycyzm czy stylizacja? „Bizantynizm” w malarstwie polskim lat 1910-1940, „Biuletyn Historii Sztuki” 2000, nr 3–4, s. 99–126; S. Pośpieszalski, A. Baronowa, Zofia Baudouin de Courtenay a kryzys sztuki sakralnej, „Znak” 1986, nr 375–376, s. 545–574; W. Smoleń, Twórczość malarska Zofii Baudouin de Courtenay, „Roczniki Humanistyczne” 1969, z. 5, s. 33–45.