autorzy

Wróć do listy

Baudouin de Courtenay, Świętosław

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
17.11.1888
Miejsce urodzenia: 
Dorpat
Data śmierci: 
23.03.1960
Miejsce śmierci: 
Pabianice
Miejsce pochówku: 
Pabianice
Rodzice: 
Jan Niecisław, Romualda Bagnicka
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
2
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Halina Eleonora Glinojecka
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Źródła do biogramu: 
R. Badouin de Courtenay, [Dzienniki], Polska Akademia Nauk. Archiwum w Warszawie, sygn. III-298; M. Smoczyńska, The case of Sławuś: an atypical development of first person self-reference in Jan Baudouin de Courtenay's polish diary data, Psychology of Language and Communication 2000, Vol. 4. No. 2, p. 3-21; https://um.pabianice.pl/artykul/110/205/baudouin-de-courtenay.