autorzy

Wróć do listy

Barłóg, Agnieszka

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
03.03.1909
Miejsce urodzenia: 
Sielec k. Wiślicy
Pochodzenie: 
chłopskie
Liczba dzieci: 
1
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
Agnieszka Barłóg, Wielokrotne poszlaki – duży sukces, Zbiór wspomnień na konkurs CRZZ związany z pracą w 40-leciu PRL (1982–1984), Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1580/35.

Publikacje autora