publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia pedagoga z pracy w latach 1946 do dziś

Stefania Stipal we wspomnieniach opisuje swoją aktywność zawodową i pracę w harcerstwie, koncentrując się przede wszystkim na latach powojennych spędzonych w Sopocie, gdzie osiadła na stałe w 1946 r. Krótkie wzmianki dotyczą jednak również okresu wojennego, przedwojennego oraz rocznego pobytu w Przemyślu, sprzed przeprowadzki na wybrzeże. Autorka opisuje swoją ścieżkę rozwoju zawodowego jako pedagożki: miejsca pracy, pełnione funkcje i stanowiska oraz liczne działania poświęcone harcerstwu (inicjatywy i działalność na rzecz rozwoju ruchu – kursy, szkolenia itp.). Ponadto przedstawia okoliczności swojego zwolnienia z pracy w 1953 r. Jej losy są jednocześnie ilustracją dziejów harcerstwa po 1945 r. We wspomnieniach przewija się sporo nazwisk osób, z którymi Stipal współpracowała i z którymi się zetknęła podczas swojej pracy – są wśród nich m.in. osoby działające w harcerstwie, AK czy tajnych kompletach. W tekście nie ma praktycznie odniesień do życia osobistego autorki – nieliczne informacje pojawiają się na marginesie głównych wątków: harcerstwa i szkolnictwa.

W zapiskach Stipal znalazł się również akcent antysemicki – wzmiankując przesłuchania przez Urząd Bezpieczeństwa, autorka wspomina: „Wzywano mnie kilkakrotnie na przesłuchanie […]. Tam jakiś mały żydek przesłuchiwał mnie na temat przeszłości harcerskiej”.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Sopot
Opis fizyczny: 
k. 144–151; 30 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 100/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu, nieliczne poprawki i dopiski w przestrzeni międzywersowej (długopis, niebieski tusz). Paginacja autorki częściowo przekreślona, naniesiona foliacja archiwum (ołówek, prawy górny róg). Zapis dwustronny. Dołączona kartka z nazwiskiem i danymi adresowymi autorki oraz kilkoma informacjami dotyczącymi lat pracy (rękopis, długopis – niebieski tusz). Luźne kartki spięte spinaczem. Praca konkursowa nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadeusza Gocławskiego: 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
dzieje harcerstwa, kobiety w harcerstwie, harcerki, organizacja i działalność harcerstwa, kształcenie dzieci i młodzieży, ruchy społeczne i wychowawcze, aktywność i rola kobiet w harcerstwie, II wojna światowa, tajne nauczania, działalność podziemna, konspiracja, Polacy we Lwowie, edukacja młodzieży, upolitycznienie harcerstwa po 1945 r., stosunek władzy do nauczycieli wierzących, środowisko harcerstwa polskiego
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1988
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia