publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia (notatki) z powstania warszawskiego 1944

Dziennik prowadzony od 1 sierpnia do 30 września 1944 roku jest szczegółową kroniką powstania warszawskiego. Notatki są pozbawione odniesień osobistych, mają formę lakonicznych zdań, często równoważników. Diarystka przyjmuje pozycję obserwatorki: codziennie odnotowuje informacje o bombardowaniach i nalotach, ofiarach, swoich dyżurach w schronie, życiu codziennym powstańczej Warszawy (trudności ze zdobyciem pożywienia, spotkane osoby, wygląd ulic). Oprócz dziennika w zbiorze znajduje się pamiętnikarska relacja dotycząca wybuchu powstania warszawskiego (k. 66–69). Ponadto – w wersji maszynopisowej – zachował się fragment dziennika autorki z 1945 roku oraz szkic pamiętnikarski „Jak Niemców wypędzono z Częstochowy” (nota bene, w tym samym czasie w Częstochowie przebywała, nie mogąć się stamtąd wydostać z powodu zatrzymania ruchu kolejowego, Anna Iwaszkiewiczowa). Notatki diariuszowe mają taki sam skrótowy charakter jak dziennik z powstania – dotyczą życia codziennego, bombardowań (wynika z nich, że w Częstochowie, gdzie się wowczas znajdowała, Podhorska-Okołów mieszkała z kuzynami i ich piastunką). Szkic pamiętnikarski jest zredagowaną wersją fragmentów dziennika ze stycznia 1945 roku (być może są to dwie różne redakcje jednego tekstu na temat opuszczenia Częstochowy przez wojska niemieckie).

Miejsce powstania: 
Warszawa
Opis fizyczny: 
30 x 21 cm, k. 66–69 pamiętnik rękopiśmienny; maszynopis 30 x 21 cm, k. 70–74; ok. 29 x 11,5 cm dziennik z powstania, k. 1–65; lącznie k. 74
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1944
Stan zachowania: 
słaby
Sygnatura: 
akc.8004
Uwagi: 
Słabo czytelny, niewyraźny charakter pisma; czarny, niebieski atrament.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
powstanie warszawskie
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1944 do 1945
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste