publikacje

Wróć do listy

Szpitale w kobiecych obozach koncentracyjnych

Jest to tekst odczytu wygłoszonego przez Stefanię Perzanowską.

Tekst poświęcony jest organizacji i funkcjonowaniu szpitali obozowych w obozach koncentracyjnych, w których przebywała Autorka; tj. Majdanek, Oświęcim, Ravensbrück, Neustadt-Cleve.

W pierwszej części Perzanowska opisuje początek funkcjonowania szpitala oraz samo staranie o jego utworzenie. Autorka dokładnie opisuje stan zaopatrzenia i początkowy brak zainteresowania ze strony władz obozowych. Po pewnym zaś czasie dzięki jej staraniom udaje się uzyskać osobny blok i jest to początek 'rewiru'. Perzanowska zaznacza, że w pierwszej fazie obozu, w szpitalu pracowały jedynie Polki (z uwagi na brak innych narodowości wówczas).

Perzanowska opisuje zmagania z pijanym sanitariuszem z SS, który niejako został szpitalowi przydzielony. Opisuje „dzikie awantury”, które rozpoczynał, pojawia się również informacja o próbie gwałtu na jednej z pacjentek.

Autorka opisuje jak w obawie przed epidemią tyfusu żydowskie transporty prowadzono wpierw do łaźni i tam odbywała się selekcja. Autorka wspomina również akcję listopadową, kiedy to jednego dnia zastrzelono ponad 18 tysięcy Żydów i Żydówek. Pojawia się również informacja, że wśród zabitych były też lekarki i pielęgniarki ze szpitali warszawskiego getta.

W dalszej części Autorka opisuje działalność szpitala obozowego w obozie Auschwitz. Warunki, ale i stosunki między więźniarkami były zgoła inne jak na Majdanku. Perzanowska wspomina o pomniejszaniu racji żywnościowych przez blokowe i konieczność ciągłego opłacania się każdej więźniarce funkcyjnej. Z dużym zniesmaczeniem wspomina ona jak niektóre z przydzielonych do pracy pielęgniarek pobierały opłaty od chorych za zastrzyki. Autorka opisuje też – odmienne do Majdanka – ciągłe poczucie tymczasowości i niepewność pracy. Autorka pisze o częstych odwiedzinach doktora Mengelego na bloku szpitalnym. Wspomina swój strach związany z jego brutalnością.

W dalszej cześci Autorka wspomina ewakuację obozu w styczniu 1945 roku do Ravensbrück.

Autor/Autorka: 
Wariant tytułu: 
Nasze majdankowskie kontakty z PCK; Szpitale w kobiecych obozach koncentracyjnych i inne artykuły.
Opis fizyczny: 
29 k. ; 30 cm.
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny
Data powstania: 
1960
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
VII/M – 71
Tytuł kolekcji: 
Relacje byłych więźniów KL Majdanek
Uwagi: 
do rekordu dołączony jest również komputeropis listu, w którym dr Perzanowska uzupełnia o nazwiska swoje wystąpienie.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
obóz koncentracyjny, szpital obozowy, praca opiekuńcza
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1943 do 1945
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
inne