publikacje

Wróć do listy

Moje pierwsze lata w Szczecinie. Fragmenty wspomnień

Wspomnienia nadesłane na „Konkurs na pamiętniki b. więźniarek Majdanka i innych ośrodków hitlerowskich na Lubelszczyźnie”, zorganizowany w 1966 roku.

Wspomnienia obejmują okres od przybycia autorki do miasta do roku 1964. Okres tuż po przybyciu opisany jest najbardziej szczegółowo i z największym sentymentem.

Tekst rozpoczyna się pełnym zachwytu opisem miasta w porze zachodu słońca. Następnie autorka opisuje swoją pierwszą noc tutaj spędzoną, na przełomie maja i czerwca (prawdopodobnie 1945 roku). Autorka opisuje, jak zajmowała się wtedy dwiema chorymi towarzyszkami podróży powrotnej z Ravensbruck, co zmusiło ją do pozostania w Szczecinie. Opowiada także o nawiązaniu przyjaźni z żołnierzami radzieckimi, którzy okazali jej współczucie z powodu pobytu w hitlerowskim obozie i starali się pomóc. Wspomina długie wieczory spędzone na śpiewaniu ze swoimi nowymi przyjaciółmi, a także opisuje produkty spożywcze, które przynosili jej w prezencie. Wspomina także pierwsze spacery po pustym, wyludnionym mieście, które robiły na niej duże wrażenie. Opisuje też widok zburzonej części miasta, która jednak nie zrobiła na niej, wbrew oczekiwaniom, dużego wrażenia. W partiach tekstu poświęconych tym czasom autorka często analizuje swoje dawne uczucia. 

W dalszej części wspomnień Autorka opisuje swoje spotkanie z nowym prezydentem miasta (po tym, jak 5 lipca Szczecin został włączony do Polski), podczas którego zaproponował jej pracę architektki przy odbudowie miasta. Opisuje swoje wahania związane z możliwością pozostania w Szczecinie. Tęskni w tym czasie za Warszawą, ale wie, że „nikt tam nie czeka” na jej powrót, gdyż wszyscy bliscy zginęli. Autorka opisuje swoją pracę w Komisji Przemianowania Ulic w Szczecinie, a także powierzenie jej obowiązków związanych z opieką nad zabytkami w nowo tworzonym biurze konserwatora. W dalszej części wspomnień Autorka opisuje pierwsze lata pracy w Szczecinie i związane z nimi podróże służbowe, a także trudy opieki nad swoimi przyjaciółkami.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Szczecin
Opis fizyczny: 
14 k. : 30 cm.
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1964
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
VII/M-108
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki, relacje, ankiety byłych więźniów
Uwagi: 
W teczce poza relacjami znajduje się też przedruk zasad konkursu oraz recenzja konkursowa tekstu. Z treści zapisków wynika, że zostały spisane w Szczecinie w czerwcu 1964 roku, czyli przed ogłoszeniem konkursu.
Słowo kluczowe 1: 
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia