publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja spisana 28 grudnia 1945 roku. Dotyczy wydarzeń z okresu od 1939 do 1942 roku.

Tekst otwierają informacje o zachowaniu żołnierzy Wermachtu w Lublinie w pierwszych dniach okupacji. Autorka zapisała, że kradli wszystko, co tylko zdołali znaleźć, włącznie z drobnymi pieniędzmi z portmonetki. Jej ukradli pierścionek, ściągając go z palca razem ze skórą. Następne akapity dotyczą okresu po pojawieniu się w mieście gestapo – powołaniu Judentratu, dalszych rabunków, napaści i prześladowań.

publikacje

Wróć do listy

[brak]

Relacja z datą 25 grudnia 1945 roku. Dotyczy wydarzeń z okresu od 1941 do 1942 roku.

Autorka rozpoczęła od informacji dotyczących wydarzeń z okresu początku wojny. Zanotowała, że przez mieszkanie jej rodziny przetaczali się uciekinierzy z Warszawy, czasem nawet po kilkadziesiąt osób na noc.

publikacje

Wróć do listy

Błogosławieństwo Jackowi Mieroszowskiemu synowi memu dane wyiezdającemu [!] do Lublina d. 24 kwietnia 1791o roku

„Błogosławieństwo” Katarzyny Mieroszewskiej stanowi interesujący przykład piśmiennictwa prywatnego, wskazujący na trwałość gatunku, którego opublikowane dotychczas realizacje pochodzą głównie ze stulecia siedemnastego i pierwszej połowy osiemnastego. Na uwagę zasługuje autorstwo matki podróżującego do Lublina Jacka Mieroszowskiego – jak wskazują szesnastowieczne i siedemnastowieczne realizacje gatunkowe, rady przed podróżą do swoich synów kierowali głównie ojcowie lub opiekunowie – mężczyźni (zob. instrukcje Jakuba Sobieskiego, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Krzysztofa Radziwiłła).

publikacje

Wróć do listy

Moje wspomnienia

Wspomnienia. Część pierwsza. Wołyń i Podole

publikacje

Wróć do listy

Relacja

Na rekord składają się dwa opowiadania.

Pierwsze z nich, Dzień, jakich było wiele opisuje jedno, konkretne wydarzenie obozowe. Rozpoczyna je bogaty opis przyrody wokół obozu oraz informacja, że tego dnia nie wychodzą do pracy żadne komanda. Na środku kobiecego pola budowana jest szubienica.

publikacje

Wróć do listy

Pacyfikacja Zamojszczyzny [Majdanek]

Jest to praca nadesłana na konkurs literacki z 1970 roku.

Autorka rozpoczyna od opisu okrążenia własnej wsi przez niemieckich żołnierzy. Wspomina, że cała jej rodzina bardzo się bała. Matka spakowała dobytek a dziadek głośno płakał. Osicka pisze też, że ona się nie bała i nawet cieszyła się gdyż był to pierwszy w życiu raz, że gdzieś jechała.

publikacje

Wróć do listy

Relacja

Relacja obejmuje lata 1943-1944.

Autorka rozpoczyna od informacji, że nie ma zdolności pisarskich. Do obozu na Majdanku trafia 17 lub 18 stycznia 1943 roku wraz z transportem więźniarek politycznych z Pawiaka. Wspomina przeraźliwy chłód podczas podróży wagonami towarowymi. Nie pamięta ile czasu trwała podróż.

Pokrótce opisuje wygląd baraku mieszkalnego. Wspomina również, że od razu zorganizowano samorząd więźniarski.

publikacje

Wróć do listy

94

Relacja obejmuje lata 1943-1944.

Autorka rozpoczyna relację jak będąc już miesiąc w obozie zaczyna chorować na tyfus plamisty. W ten oto sposób trafia do obozowego szpitala (rewiru) kierowanego przez dr Stefanię Perzanowską. Autorka wspomina, że lekarka wyznała jej iż ta, przypomina jej córkę Zosię. Następnie Autorka opisuje przebieg swojej choroby, wspomina sny, które śniły jej się podczas wysokiej gorączki.

publikacje

Wróć do listy

[BT]

Relacja obejmuje lata od początku wojny aż do wyzwolenia.

Autorka opisuje przebieg wojny z własnej perspektywy. Pojawia się informacja o tym jak została pojmana ukrywając się w stodole i w konsekwencji trafiła do obozu na Majdanku.

Po kilku miesiącach jednak została zwolniona. Od tego czasu została bezdomna, pojawia się informacja, że śpi u znajomych.

publikacje

Wróć do listy

Szpitale w kobiecych obozach koncentracyjnych

Jest to tekst odczytu wygłoszonego przez Stefanię Perzanowską.

Tekst poświęcony jest organizacji i funkcjonowaniu szpitali obozowych w obozach koncentracyjnych, w których przebywała Autorka; tj. Majdanek, Oświęcim, Ravensbrück, Neustadt-Cleve.

Strony