publikacje

Wróć do listy

Dziennik od 19 do 31 VIII 1980 r.

Fragment dziennika Krystyny Bednarczyk prowadzonego w sierpniu 1980 r. dotyczące wydarzeń podczas fali sierpniowych strajków. Dokument zawiera osobiste zapiski autorki z 19, 25, 27, 29-31 sierpnia, w których komentuje ówczesną rzeczywistość polityczną, wyraża swoje wątpliwości i nadzieje.

publikacje

Wróć do listy

Refleksje

Refleksja anonimowej autorki piszącej pod pseudonimem „Diana” na temat wydarzeń sierpniowych i przyszłości narodu polskiego. W przesiąkniętej religijnymi odniesieniami króciutkiej impresji autorka wyraża swoje niepokoje w związku z zaistniałą sytuacją społeczno-polityczną i przepowiada nieuniknioną wojnę z kosmitami, czyli z diabłem.

 

publikacje

Wróć do listy

Sierpień 1980 – wspomnienie

Wspomnienie sierpnia 1980 r., w którym na tle refleksji dotyczących strajków autorka upamiętnia swojego niedawno zmarłego męża. Bronisława Drozd w luźnych i chwilami bardzo emocjonalnych zapiskach porusza bardzo różne wątki, m.in. chorobę męża, pobyt w szpitalu, wspólną przeszłość i wydarzenia sierpniowe, które obojgu pozwoliły oderwać się od trudnych tematów i skupić na przyszłości.

publikacje

Wróć do listy

Odpowiedź konkursowa

Osobiste refleksje natury ogólnej dotyczące wydarzeń sierpniowych. W zwięzłych zapiskach Genowefa Snopkowska dzieli się spostrzeżeniami m. in. w temacie miłości do ojczyzny (ojczyzna zawsze pisana dużą literą), kondycji młodzieży (beztroskiej i rozpitej) oraz silnymi emocjami towarzyszącymi jej podczas strajków robotniczych.

publikacje

Wróć do listy

Mój Sierpień

Wspomnienie Marii Siniarskiej dotyczące strajku robotników na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r. Autorka opisuje swój urlop w Stegnach Gdańskich, kiedy stała się mimowolną obserwatorką sierpniowych wydarzeń. Siniarska wspomina m. in. blokadę informacyjną Wybrzeża, zmianę nastrojów społecznych wraz z rozwojem strajku. Zapiski są przy okazji portretem trójmiejskiej codzienności ze strajkiem w tle, autorka przytacza zasłyszane rozmowy i porusza następujące kwestie: m. in. trudności w zaopatrzeniu, , paraliż komunikacyjny, olbrzymie kolejki.

publikacje

Wróć do listy

Fragmenty dziennika Anny Powagi z 15 sierpnia 1980 i 17 stycznia 1981

Fragmenty dziennika Anny Powagi dotyczące wydarzeń sierpniowych zawierają zapiski z  15 sierpnia 1980 r. i 17 stycznia 1981 r. Każdorazowo wydarzenia ze świata zewnętrznego są punktem wyjścia do luźnych, filozoficznych rozważań autorki m. in. na temat przyczyn sierpniowego zrywu społecznego. W pracy autorka cytuje m. in. K. Marksa i J. Woronieckiego.

publikacje

Wróć do listy

Moje wspomnienia z Sierpnia ’80 – będą to moje osobiste refleksje i spostrzeżenia

Gorzkie refleksje anonimowej autorki, piszącej pod pseudonimem „Pesymistka”, odnośnie braku jedności w społeczeństwie w kontekście wydarzeń sierpniowych. Autorka wskazuje na istniejące podziały, brak zaangażowania inteligencji – często przeciwnej strajkującym. Smutne konstatacje Pesymistki pogłębia atmosfera zastraszenia w jej własnym zakładzie pracy, dziwna obojętność ciężko pracujących w paczkarni robotnic z jej zakładu (gdzie autorka jest referentką) oraz zasłyszane rozmowy i opinie znajomych.

publikacje

Wróć do listy

Mój sierpień ‘80 / Pamiętne lato

Wspomnienia dotyczące wydarzeń sierpniowych spisane przez Halinę Karnicką-Pawłowską, która przypadkowo była w Trójmieście, kiedy rozpoczął się strajk. Autorka ciekawie i barwnie spisała swoje emocje, refleksje i obserwacje z tamtych dni, wspominając m. in. nastroje panujące na ulicy wśród mieszkańców, reakcję władz, organizację strajkujących i niezwykłe zdyscyplinowanie społeczeństwa w  tych dniach –  H.K-P. podaje np., że ze sklepów usunięto wszelki alkohol, aby uniemożliwić ewentualne ekscesy. Praca zawiera również wiele ciekawych szczegółów dotyczących samego strajku (np.

publikacje

Wróć do listy

Na długo pozostaną mi w pamięci ostatnie dni sierpnia 1980 r.

Krótkie wspomnienie Reginy Orłowskiej-Kuleszy dotyczące wydarzeń sierpniowych, które z uwagą obserwowała wraz z rodziną w domu, na łomżyńskiej wsi. Autorka wspomina wspólne przeżywanie protestów, towarzyszące im emocje: obawy, nadzieje oraz m.in. podniosłą atmosferę i wielką radość w ostatnim dniu strajku.

publikacje

Wróć do listy

Alarm dla partii – osobiste refleksje na tle spraw Wybrzeża

Krytyczna refleksja Elżbiety Kloski nad wydarzeniami sierpniowymi. Autorka dzieli się uwagami na temat polityki PZPR wobec robotników, znaczenia strajków dla roli partii, ideału robotnika, postaw patriotycznych w socjalistycznym ustroju i prawdziwych przyczyn strajków oraz wskazuje konieczne działania partii na rzecz utrzymania spokoju. Całość pracy utrzymana w języku propagandowej nowomowy.

Strony