redakcje

Wróć do listy

Zeszyty Wrocławskie

Kwartalnik krytyczno-literacki poświęcony literaturze i kulturze polskiej, jedno z najambitniejszych pism naukowo-literackich w polskim środowisku humanistycznym po wojnie. Wydawany w latach 1947–1952 we Wrocławiu początkowo przez Koło Miłośników Literatury i Języka Polskiego (do 1948 r.), następnie przez Wydawnictwo im. Ossolińskich. Pismo redagowali Anna Kowalska oraz Tadeusz Mikulski. Z kwartalnikiem współpracowali Tadeusz Borowski, Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Tymoteusz Karpowicz, Czesław Miłosz, Kazimierz Przyboś, Wacław Borowy, Julian Krzyżanowski, Stanisław Pigoń.