redakcje

Wróć do listy

Slniečko

Słowackie czasopismo dla dzieci. Miesięcznik. Wydawany z przerwami, od roku 1927 do dzisiaj. W latach 1927–1939 wydawcą była Macierz Słowacka wraz z Czechosłowackim Czerwonym Krzyżem (Martin), w latach 1939–1950 Macierz Słowacka (Martin), w latach 1969–1995 Mladé letá (Bratysława). Od roku 1996 wydawcą jest Literárne informačné centrum (Bratysława).