redakcje

Wróć do listy

Po Prostu

Powojenne czasopismo o profilu społecznym i politycznym, ukazujące się w latach 1947–1957, początkowo jako organ Akademickiego Związku Walki Młodych „Życie”, od połowy 1954 r. – Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej. Od 1955 r. na jego łamach promowano reformy społeczne i gospodarcze, wśród publicystystów i redaktorów czasopisma podjęto działania zmierzające ku rehabilitacji skazanych w procesach stalinowskich. Środowisko związane z czasopismem odgegrało ważną rolę w wydarzeniach Października 1956 r. – teksty rewolucyjnie nastawionych młodych ludzi miały istotne znaczenie dla kształtu odwilży w Polsce.