redakcje

Wróć do listy

Gwardzista

Konspiracyjny organ prasowy Gwardii Ludowej, wydawany w latach 1942–1944. Do września 1942 r. redaktorką naczelną czasopisma była Eugenia Piwińska. Pismo wychodziło w dużych nakładach – ok. 5 tys. egzemplarzy.