redakcje

Wróć do listy

f.a.

Czasopismo redagowane przez Stefana Themersona i kierowane artystycznie przez Franciszkę Themerson w 1937 r., publikowane nakładem Spółdzielni Autorów Filmowych. Dwa numery pisma dotyczyły brytyjskiej i francuskiej filmowej sztuki awangardowej. Trzecie, niezrealizowane wydanie miało być poświęcone polskim eksperymentom w kinie. 

Wariant nazwy: 
Film Artystyczny (Film Artistique, The Artistic Film)