redakcje

Wróć do listy

British and Foreign Review

Kwartalnik ukazujący się w latach 1835–1844, stworzony przez Literary Association of the Friends of Poland (Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski) dla wspierania idei odzyskania przez Polskę niepodległości. Pismo omawiało sprawy polityczne Europy, kwestie gospodarcze, a także z zakresu filozfii i sztuki. Publikowali w nim m.in. John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, George Henry Lewes i William Bodham Donne.

Wariant nazwy: 
British and Foreign Review; or, European Quarterly Journal