publikacje

Wróć do listy

Życiorys Pietrzak Pawłowskiej

Irena Pietrzak-Pawłowska urodziła się 5.04.1909 r. w rodzinie rzemieślniczej: ojciec – Antoni Lewandowski, matka – Ludwika z d. Bejzia. Po ukończeniu Gimnazjum Ogólnokształcącego, typu humanistycznego, rozpoczęła studia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Równocześnie pracowała jako instruktorka oświatowa w świetlicach robotniczych. W 1931 r uzyskała tytuł magistra filozofii UW. Następnie ukończyła kurs archiwalny przy Archiwum Akt Dawnych i po przerwie, spowodowanej chorobą, podjęła pracę w 1936 r. w Towarzystwie Naukowym Warszawskim jako pomocnicza siła naukowa (przy bibliografii Finkla). W 1938 r. uzyskała tytuł doktora za pracę „Trybuna Ludów Adama Mickiewicza jako międzynarodowy organ rewolucyjny.”, napisaną pod kierunkiem prof. Handelsmana. W tym samym roku otrzymała także dyplom nauczyciela (po ukończeniu rocznego studium nauczycielskiego). Podróżowała do Czechosłowacji, Szwecji, Francji, Włoch.

Od 1937 r. pracowała jako nauczycielka w Warszawie, podczas wojny (do 1944 r.) prowadziła tajne komplety, oficjalnie zaś była zatrudniona jakom kierowniczka poradni młodzieżowej przy V Ośrodku Opieki Społecznej na Powązkach. Związała się wtedy z tajnymi organizacjami młodzieży socjalistycznej. W roku 1942/43 odbyła tajne studium prawno-ekonomiczne na kompletach uniwersyteckich. Po Powstaniu Warszawskim przebywała w Poroninie, gdzie prowadziła Dom Dziecka i zorganizowała tajne gimnazjum. Po wojnie, w latach 1945-49 była dyrektorką Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Olsztynie. Równocześnie była kierowniczką Okręgowego Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Historii i Nauki o Polsce. Brała udział w pracach organizacyjnych Związku Nauczycielstwa Polskiego (jako przewodnicząca sekcji szkół średnich Zarządu Okręgu) oraz w stowarzyszeniach społecznych (TPPR, PZZ, TUR, Liga Kobiet).

W 1949 r . przeniosła się do Warszawy, gdzie objęła stanowisko adiunkta przy Katedrze Historii doktryn i ruchów  społecznych Akademii Nauk Politycznych.

Od 1947 r. była członkiem PPS, a następnie PZPR, w sekcji oświatowo-kulturalnej.

Życiorys zawiera listę dotychczasowych publikacji autorki.

Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
mps., s.5-6 luź.; ; 30 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
2026
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
1573/505
Tytuł kolekcji: 
Akta Żanny Kormanowej
Uwagi: 
Tytuł nadany przez redakcję Archiwum Kobiet.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
biografia/życiorys