publikacje

Wróć do listy

OM TUR w latach 30-tych

Autorka pisze, że w latach 30-tych spotykała się z towarzyszami z PPS i może zrelacjonować stosunki panujące w tym środowisku. Na wstępie stwierdza, że w latach 1935-1936 nastąpiła całkowita zmiana jakości pracy OM TUR (Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego) – z organizacji kulturalno-oświatowej stała się organizacją polityczną. O ile wcześniej do złego tonu wśród komunistów należało stykanie się z PPS-owcami, to po 1935 r. zacieśniły się wzajemne kontakty. Autorka przytacza niektóre fakty ze swego życia, które to ilustrują. Spotykała się wówczas z PPS-owcami na dwóch płaszczyznach: towarzyskiej i partyjnej.

Wyjaśnia, na czym polegały zmiany w jakości pracy OM TUR. Pogłębiła się praca teoretyczna. Prowadzono dyskusje nie tylko na zebraniach, ale i na prywatnych spotkaniach. Odbywały się wycieczki. Wzmogły się rozmaite formy życia towarzyskiego, których wcześniej nie było. Komuniści i PPS-owcy zaczęli stykać się coraz szerzej i bliżej. Zmienił się wzajemny stosunek między organizacjami, a także omawiane zagadnienia. Wydawano wspólnie cały szereg pism (tygodniki, miesięczniki). Idee komunistyczne przenikały poprzez TUR do PPS. W tym Marek upatruje przyczyn likwidacji OM TUR przez PPS.

Autor/Autorka: 
Opis fizyczny: 
mps., 4 k. luź.; ; 30 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
1962
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
1518/41
Tytuł kolekcji: 
Akta Heleny i Lucjana Marków
Uwagi: 
Relacja Heleny Marek nagrana w ZHP dn. 1.06.1962 r. Spisana z taśmy magnetofonowej 21.08.1962 r.
Słowo kluczowe 1: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
relacja