publikacje

Wróć do listy

Notatki z nauk Andrzeja Towiańskiego spisane przez Zofię Nabielakową

Notatki sporządzane zapewne w czasie spotkania z Mistrzem Towiańskim, bezpośrednio w trakcie rozmowy lub zaraz po niej. Wskazuje na to forma adnotacji i dukt pisma, które świadczą o dużym pośpiechu piszącej. W notatkach nie zostały zamieszczone daty w nagłówkach ani miejsce spotkania. Trudno stwierdzić, czy rękopis dotyczy jednego, czy też kilku zebrań. Część notatek wydaje się odnosić do wypowiedzi Mistrza na różne tematy (przykładowo: na pierwszej stronie znajduje się uwaga, iż Mistrz żyje „pod prawem bożym” wyłącznie dla spełnienia swojej misji, ponieważ jego ciało – według „prawa ziemskiego” – nie powinno już żyć). Niektóre fragmenty notatek stanowią zapis uwag, jakie Mistrz formułował w kierunku obecnych. Autorka wypisuje z nauk Towiańskiego wskazania dotyczące właściwego postępowania na drodze do rozwoju duchowego. Jedna z tego rodzaju fraz brzmi: „szanuj swoje ciało” (5b). Forma zapisu sporządzona w drugiej osobie świadczyć może, że uwagi te formułował Mistrz bezpośrednio do Zofii. Dotyczy to zwłaszcza kart 13-15, na których komentarze Mistrza Towiańskiego na temat jej stanu duchowego odnotowane zostały w punktach. W punkcie drugim brzmią one:  „pędzenie, wiatr” (13) i „brak powagi” (13b). Po nich następują uwagi: „mówić z S. Maryą (...) z S. Anielą, z S. Karoliną” (13b) oraz notatka: „być ciągle w czuwaniu i zbudowaniu” (15). Autorka odnotowuje, że wypowiedziała się na temat tego, jakich błogosławieństw dostąpiła w ostatnim czasie dzięki stosowaniu się do nauk. Nie wiadomo, czy informacją tą podzieliła się na zebraniu, czy w obecności samego Mistrza. Zofia Nabielak wspomina również o „powadze kobiet polskich” (4b). W formie typowej dla dziennika osobistego autorka opisuje także swój stan ducha podczas spotkania z Towiańskim, jak i tuż po nim (13), na przykład „ciągle płaczę”. Na karcie piętnastej z nagłówkiem „8go września” spisana została rozmowa Zofii z mężem, czyli „B. Ludwikiem” dotycząca sensu ich „spółki”, która stanowi w zapiskach określenie na małżeństwo. Możliwe, iż rozmowa ta również prowadzona była w obecności Towiańskiego lub w czasie pobytu u niego. 

Autor/Autorka: 
Organizacja/Partia: 
Opis fizyczny: 
15 k. ; 13 cm.
Postać: 
składka podwójna
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1860
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Nab. II 1/21
Uwagi: 
Papiery Zofii i Ludwika Nabielaka w archiwum Attilio Begeya. Tytuł nadany przez redakcję Archiwum Kobiet. Rok powstania – przybliżony. „Notes” sporządzony z sześciu arkusików papieru 13 na 13 cm podwójnie złożonych, niezszytych. Karty 6, 7, 9, 10, 11 niezapisane, karty 12 i 14 zapisane tylko po jednej stronie. Notatki sporządzone w większości, ołówkiem, niezbyt staranne i przez to trudno czytelne, małe fragmenty spisane w języku francuskim.
Słowo kluczowe 1: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
nauki Andrzeja Towiańskiego, uwagi dotyczące stanu ducha autorki i zalecenia do postępowania na drodze rozwoju duchowego, uwagi o duchowym sensie jej małżeństwa
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste