publikacje

Wróć do listy

Moja droga dojścia do zawodu inteligenckiego

(...)

Inny tytuł: 
Wspomnienia
Uwagi: 
Tekst zszyty wraz z "Próbą życiorysu" autorki oraz odręcznie napisanym biogramem (napisanym już po śmierci Surwiłłowej). Załączone są fotografie. W teczce ze "Wspomnieniami" znajdują się liczne dokumenty (m.in. legitymacje członkowskie różnych organizacji, odpis aktu ślubu, kserokopia indeksu) dotyczące autorki.