publikacje

Wróć do listy

Historia mojej babci

Wojenne losy Krystyny Janik spisane przez wnuczkę – Adriannę Janik. Janik przytacza zwięzłe wspomnienia babci, która jako dziecko wraz z rodziną została wywieziona na Syberię. Dokument zawiera fragmenty opisujące m.in. drogę i warunki egzystencji na zesłaniu oraz króciutki, odautorski komentarz otwierający i zamykający wypowiedź bohaterki tekstu.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
3 s. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2007
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 9/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2007. Prace konkursowe
Uwagi: 
Rękopis (długopis, niebieski tusz), luźne kartki w linię, paginacja autorki. Na pierwszej stronie czerwona pieczęć szkoły i dopisek tym samym charakterem pisma co podpis autorki na końcu pracy (pióro, niebieski atrament) - tekst sporządzony innym charakterem pisma. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
dzieci – zesłańcy na Syberię, aresztowania i wywózki ludności polskiej, egzystencja zesłańców
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1937 do 1947
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia