organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Zawodowy Literatów Polskich (ZZLP)

Wariant nazwy: 
Zrzeszenie Związków Zawodowych Literatów Polskich

Polskie stowarzyszenie twórcze założone w Warszawie w 1920 r. z inicjatywy Stefana Żeromskiego.