organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Walki Młodych

Wariant nazwy: 
ZWM

Młodzieżowa organizacja przy Polskiej Partii Robotniczej, działająca od stycznia 1943 r. Prowadziła antyniemiecką działalność bojową oraz dywersyjną. Organem prasowym ZWM była „Walka Młodych”. Organizacja przybrała masowy charakter od reaktywacji w 1944 r. w Lublinie. Zmieniła profil działalności na propagandowy i społeczny. Od lipca 1948 r. w składzie Związku Młodzieży Polskiej. Przewodniczącymi ZWM byli: Hanka Szapiro-Sawicka, Jan Krasicki, Helena Jaworska, Aleksander Kowalski.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW