organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Harcerstwa Polskiego

Wariant nazwy: 
ZHP

Organizacja wychowawcza dla dzieci i młodzieży, utworzona w 1918 r. w oparciu o dotychczas działające na ziemiach polskich drużyny skautowe. W czasie II wojny światowej harcerze i harcerki działali w strukturach Szarych Szeregów, funkcjonował również m.in. ZHP na Wschodzie, posiadający ok. 7 tys. członków i członkiń, który podlegał Naczelnemu Komitetowi Harcerskiemu w Wielkiej Brytanii. Po wojnie ulegał przekształceniom, związanym z kierunkiem ideowym i podporządkowaniem partii – w konflikcie brali udział reprezentanci przedwojennych tradycji ZHP, do których (m.in. pluralizm ideowy) powrócono po 1989 r.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW