organizacje/partie

Wróć do listy

Warszawskie Towarzystwo Teozoficzne

Organizacja zrzeszająca początkowo warszawskich wyznawców i sympatyków poglądów teozoficznych. Założycielem i prezesem do  1913 r. był artysta malarz Kazimierz Stabrowski. Ponowny rozwój nastąpił po 1919 r., kiedy założono file w kolejnych miastach. Organizacja wydawała pismo „Przegląd Teozoficzny”. W 1923 r. ukonstytuowało się Polskie Towarzystwo Teozoficzne.