organizacje/partie

Wróć do listy

UNESCO

Wariant nazwy: 
Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury

Organizacja powstała 16 listopada 1945 r. w Londynie. Jej podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinach kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na rasę, status społeczny i religię.