organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Opieki nad Ubogą Młodzieżą Szkolną

Krakowska organizacja dobroczynna z początku XX w. skupiająca się nad ułatwieniem edukacji niezamożnej młodzieży.