organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Wariant nazwy: 
TNW

Polskie towarzystwo naukowe, założone 1 marca 1907 r. w Warszawie, którego celem jest rozwijanie badań naukowych we wszystkich dziedzinach poprzez organizowanie zebrań, wykładów i odczytów, organizację konkursów, przyznawanie nagród i prowadzenie działalności wydawniczej.