organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich

Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków w guberni warszawskiej 12 (23) marca 1909 r. Zostało powołane w celu obrony interesów zawodowych, materialnych i moralnych literatów i dziennikarzy polskich. Działało początkowo w Królestwie Polskim, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terenie całej RP. Przestało istnieć po wybuchu II wojny światowej. Siedziba Towarzystwa mieściła się w Warszawie przy ul. Brackiej 5.