organizacje/partie

Wróć do listy

Studencki Komitet Solidarności

Wariant nazwy: 
SKS

Studencki Komitet Solidarności (SKS) – zbiór organizacji politycznych (o ukierunkowaniu demokratyczno-opozycyjnym) gromadzący studentów z Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania, Wrocławia i Szczecina. Działania SKS-u koncentrowały się wokół dyskusji światopoglądowych oraz walk o ratyfikację praw człowieka w systemie komunistycznym PRL.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW