organizacje/partie

Wróć do listy

Socjalistyczna Organizacja Bojowa

Wariant nazwy: 
SOB

Konspiracyjna organizacja wojskowo-polityczna utworzona w 1943 r. na obszarze centralnej i południowej Polski, powstała z przekształconych po części Armii Krajowej i Formacji Bojowo-Militarnych Polskich Socjalistów. Prowadziła sabotaż, dywersję kolejową, tworzyła oddziały partyzanckie. Liczyła od kilkuset do kilku tysięcy członków zrzeszonych w czterech okręgach: Warszawa, Częstochowa, Skarżysko-Kamienna, Lwów-Borysław. Politycznie związana z Polską Partią Socjalistyczną-WRN.