organizacje/partie

Wróć do listy

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Wariant nazwy: 
ROPCiO

Polska organizacja antykomunistyczna i niepodległościowa, powołana do życia 25 marca 1977 r., zorientowana centroprawicowo. Celem działalności grupy była próba wymuszenia na władzach PRL ratyfikowania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka i Obywatela. W związku z tym członkowie zgromadzenia stosowali apele, deklaracje, listy otwarte oraz prowadzili tajne spotkania dyskusyjne. ROPCiO wydawał pierwsze w czasach istnienia Polski ludowej nielegalnie wydawane czasopismo polityczne podpisane nazwiskami redaktorów: „Opinię” (od kwietnia 1977). W skład rady redakcyjnej wchodzili: Kazimierz Janusz, Leszek Moczulski, Wojciech Ziembiński, Jan Dworak, Adam Wojciechowski, Andrzej Czuma, Emil Morgiewicz. Organizacja wydawała również m.in. pisma „Gospodarz” oraz „Interprelacje”. Na terenie całego kraju prowadziła kluby dyskusyjne, poświęcone tematyce polityki i praw człowieka. Działalność opozycyjna grupy wiązała się głównie z działalnością publicystyczną oraz przeprowadzaniem manifestacji.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW