organizacje/partie

Wróć do listy

Pomocnicza Służba Kobiet

Wariant nazwy: 
Pestki

Kobieca formacja wojskowa, powstała pod koniec 1941 r. na terenie ZSRR z inicjatywy gen. Władysława Andersa. Oficjalny rozkaz Andersa o utworzeniu formacji został ogłoszony 6 stycznia 1942 r. w Buzułuku. Zgodnie z rozkazem do Pomocniczej Służby Kobiet mogły wstępować polskie obywatelki, do formacji zgłaszały się kobiety różnych wyznań, w tym ewangeliczki, muzułmanki i Żydówki.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW