organizacje/partie

Wróć do listy

Polska Ludowa

Wariant nazwy: 
Polska Ludowa - Organizacja Ludu Pracującego

Organizacja konspiracyjna założona w Krakowie na przełomie 1939/1940 r. Głónymi działaczami byli, m.in.: Ignacy Fik, Tadeusz Lorenc, Julian Topolnicki. W 1942 r. została wchłonięta przez Polską Partię Robotniczą.