organizacje/partie

Wróć do listy

Podhalański Związek Plastyków w Zakopanem

Wariant nazwy: 
Towarzystwo Sztuka Podhalańska

Powołane do życia w roku 1909  Towarzystwo Sztuka Podhalańska, pierwotnie miało na celu „rozwój sztuki podhalańskiej i wprowadzenie jej do przemysłu artystycznego”, a także „opiekę nad zabytkami Podhala i utrzymanie jego stylowości”. Organizacja powstała w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie sztuką i rzemisłem w regionie Podhala oraz coraz większym zainteresowaniem edukacją artystyczną wśród miejscowej ludności. Towarzystwo trwało pod  pierwszą nazwądo roku 1929, kiedy to jego miejsce zajął Podhalański Związek Plastyków – stowarzyszenie o charakterze przede wszystkim zawodowym.  Po drugiej wojnie światowej, 3 lutego 1945, a więc zaledwie pięć dni po wyzwoleniu miasta, powstał w Zakopanem tymczasowy Związek Zawodowy Pracowników Sztuki – Sekcja Plastyki, którego działalność, jak zapisano w ówczesnej księdze protokołów, „szła głównie w kierunku charytatywnym, a to z przyczyn naglących konieczności przyjścia z pomocą szczególnie dotkniętym wojną kolegom”; niemniej już z początkiem lutego otwarto pierwszą po wojnie wystawę. W czerwcu 1945 roku coraz liczniejszy ZZPS-SP przeobraził się w oddział Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Krakowie.