organizacje/partie

Wróć do listy

Ośrodek Myśli Ludowej

Wariant nazwy: 
OML

Organizacja powołana 22 czerwca 1979 przez dwudziestu dwóch działaczy związanych z ruchami ludowymi i chłopskimi (m.in. przez Wiesława Kęcika, Jerzego Górskiego i Annę Gadzalankę-Bojarową). Celem działalności stowarzyszenia było uzyskanie przez chłopów niezależnej i samorządowej reprezentacji politycznej. Ubiegano się o niedyskryminację ludności wiejskiej, równoprawne istnienie prywatnych gospodarstw wiejskich i spółdzielni oraz państwowej gospodarki rolnej. Działalność ośrodka koncentrowała się wokół spotkań dyskusyjnych. W ramach istnienia OML wydano jeden numer programowego pisma „Przebudowa” oraz „Listy ze Wsi i do Wsi. Uwagi dotyczące bieżących zdarzeń i wydarzeń”.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW