organizacje/partie

Wróć do listy

Narodowe Siły Zbrojne

Wariant nazwy: 
NSZ

Wojskowa organizacja obozu narodowego działająca w konspiracji w latach 1942-1947. W czasie okupacji niemieckiej sprzeciwiała się niemieckiej agresji oraz formacjom komunistycznym: Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Organizacja NSZ brała udział w powstaniu antykomunistycznym przeciw Armii Czerwonej. Narodowe Siły Zbrojne dzieliły się na Oddziały Akcji Specjalnych, Oddziały Partyzanckie, Oddziały Dyspozycyjne oraz Oddziały Pogotowa Akcji Specjalnej. W ramach działalności NSZ zorganizowano również Pomocniczą Służbę Kobiet oraz Wojskową Służbę Kobiet.