organizacje/partie

Wróć do listy

Lubelskie Towarzystwo Szerzenia Oświaty „Światło”

Stowarzyszenie funkcjonujące w latach 1906–1917. Celem Towarzystwa było przyczynianie się do rozwijania oświaty i podnoszenia poziomu kulturalnego współobywateli. Dla osiągnięcia swego celu ugrupowanie miało prawo otwierać, utrzymywać i popierać ochronki, szkoły ludowe, kursy dla dorosłych analfabetów, czytelnie, biblioteki, szkoły średnie, seminaria nauczycielskie, zakładać domy ludowe dla celów oświaty i zabawy towarzyskiej, organizować publiczne odczyty i pogadanki ze wszystkich dziedzin wiedzy – doraźnie i systematycznie w języku polskim (ludowy uniwersytet), wydawać i rozpowszechniać polskie podręczniki szkolne oraz czasopisma naukowe. Jak również: wydawać zasiłki dla uczącej się młodzieży, organizować spółdzielcze sklepy przyborów szkolnych, przedstawiać projekty budowy szkół i szkolnych zakładów, a także czuwać nad ich wykonaniem.