organizacje/partie

Wróć do listy

Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy

Nielegalna organizacja partyjna, działająca w okresie międzywojennym, na terenie należących do Polski województw: lwowskim, stanisławowskim, wołyńskim i tarnopolskim. Utworzona na jesieni 1923 roku w efekcie przekształceń w Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej.

Głównym postulatem jej członów było oderwanie (w efekcie działań zbrojnych) terenów Galicji Wschodniej od Polski i przyłączenie ich do ZSRR.

W roku 1924 połączyła się z Ukraińską Partią Socjaldemokratyczną, w 1925 wcielona do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski.

Partię rozwiązano w 1938 roku.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW