organizacje/partie

Wróć do listy

Katolicki Związek Polek

Wariant nazwy: 
Związek Niewiast Katolickich

Stowarzyszenie powstałe przed wojną w Krakowie dla kobiet świeckich wyznania rzymskokatolickiego, o charakterze społecznym i narodowym, działające poprzez nauczanie, zebrania, kursy i organizacje dobroczynne.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW