organizacje/partie

Wróć do listy

Armia Polska w ZSRR

Wariant nazwy: 
Armia Andersa, właśc. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR

Jednostka wojskowa formowana w 1941–1942 r. w ZSRR; w jej skład wchodzili deportowani do ZSRR obywatele polscy oraz żołnierze więzieni w latach 1939–1941. Podlegała rządowi polskiemu na emigracji oraz dowództwu Armii Czerwonej. 


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW