publikacje

Wróć do listy

Dziennik: 4.11.1922–28.08.1923

Piętnasty zeszyt dziennika Romualdy Baudouin de Courtenay obejmuje okres od 4 listopada do 28 sierpnia 1923 r. 4 listopada autorka przebywała w Wilnie i zajmowała się wnukami. Córka Cezaria wraz z mężem wyjechała do Warszawy, gdzie miała odbyć się jej habilitacja – została docentką etnologii Uniwersytetu Warszawskiego. W Wilnie tymczasem kwitnie życie towarzyskie. Odbywają się uroczyste defilady z udziałem Józefa Piłsudskiego oraz jego wykłady na Uniwersytecie Wileńskim, w których autorka również uczestniczy. Jest pod wrażeniem Ostrej Bramy, pisze, że odczuwa cudowną moc obrazu.

publikacje

Wróć do listy

Z. Kuligowska do Zofii Wisłockiej

Autorka w liście prosi Zofię Wisłocką o pomoc w załatwieniu karty kombatanta. Kuligowska była członkiem Narodowych Sił Zbrojnych, co przez wiele lat ukrywała. Do Wisłockiej pisze, że jej grupa miała ostatnią zbiórkę w lutym 1945 r. Otrzymano wówczas informację, by się nie ujawniać, ponieważ groziłoby to represjami. W tym samym roku autorka wyprowadziła się z Piaseczna i – z biegem lat – stopniowo traciła kontakt z członkami grupy. Przesyła Wisłockiej dokumenty, kwestionariusz, deklarację i życiorys. Prosi odbiorczynię listu o pomoc w załatwieniu sprawy.