publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia podróży do Niemiec i Włoch roku 1841 dnia 29 czerwca z JW hrabstwem Stadnickimi z Kosiniec

Wspomnienia Karoliny Bylinianki, obejmują okres od lipca 1841 do maja 1842 r. i dotyczą podróży, którą autorka odbyła wraz z Amelią (z Siemieńskich) i Aleksandrem Stadnickimi. Trasa wiodła przez Kraków, Wrocław do Berlina; podróżnicy odwiedzili Saksonię, Czechy, Bawarię, Tyrol, Włochy, a także Austrię i Morawy. Bylinianka opisuje m.in. następujące miasta: Florencję, Rzym, Neapol i Wenecję. Relacje autorki są dokładne i plastyczne, ma dużą wiedzę w zakresie architektury i sztuki, a także zmysł i łatwość pisania.

 

publikacje

Wróć do listy

List adresowany do hrabiny Działyńskiej od jej córki Pauliny Dzieduszyckiej z Działyńskich