korespondencja

Wróć do listy

Sadowska, Zofia (korespondencja)

10 marca 1987 w liście przewodnim Zofii Sadowskiej skierowanym do Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie autorka wspomnień umieszcza pytanie o możliwość włączenia przygotowanych przez nią materiałów do zbiorów rękopiśmiennych biblioteki. Przedstawia charakter wspomnień, wyróżniając ich dwa aspekty: relacja osobista na tle działalności bojowej i konspiracyjnej na Wołyniu od września 1939 do 1944 włącznie oraz pobyt w gułagu (najpierw Mołotowsk w obwodzie Archangielskim, później w Norylsku) i materiały o charakterze dokumentacyjnym dotyczącym jej pracy. Ewentualną odpłatność zostawia w gestii biblioteki.

Właścicielka/właściciel: 
Sygnatura: 
akc. 12656
Zakres chronologiczny: 
1987