korespondencja

Wróć do listy

Listy Wandy Borowskiej do Eufrozyny Nowakowskiej

W zbiorach kijowskich zachowało się kilka listów Wandy Borowskiej do Eufrozyny Dobrskiej z okresu pracy autorki w rodzinie Elizy Krasińskiej. Borowska towarzyszyła córce Elizy, Marii, w podróżach, zajmowała się działalnością dobroczynną i pedagogiczną.

Właścicielka/właściciel: 
Adresatka/adresat: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1874 do 1875
Główne tematy: 
przyjaźń, życie towarzyskie, dobroczynność, życie codzienne, podróż